Bridgeclub Oostmalle

Vanaf 08-03-2018 is er een nieuwe overeenkomst met de Sint-Jorisgilde i.v.m. het gebruik van het Gildelokaal, dat de bridgeclub iets meer financiële armslag geeft. Samengevat komt het erop neer dat de bridgeclub volledig verantwoordelijk wordt  voor het lokaal tijdens de bridgedrives op donderdagavond. Dit heeft o.m. tot gevolg dat de tapopbrengsten voor een stuk naar de club komen, maar  ook dat de club de volledige organisatie van de tap draagt.


Copyright © All Rights Reserved